WIE ZIJN WIJ

Radio Liefde: uitzendplatform van het Werk van de Vrouwe

Radio Liefde valt onder de Gemeenschap van de Vrouwe van alle volkeren, die op heden de vijf Werken omvat die werden opgericht door Marie-Paule, een nederige gezinsmoeder die werd geleid door de Hemel, en die het hart uitmaakt van het mysterie van het nieuwe geloof.

Deze werken zijn :

  • Het Leger van Maria, dat de persoonlijke innerlijke hervorming bevordert;
  • De Familie van de Zonen en Dochters van Maria, die zich inzet voor de verdediging en de verspreiding van de gezinswaarden;
  • De Gemeenschappen van de Zonen en Dochters van Maria, die de religieuze gemeenschapsleden omvatten;
  • De Oblaat Patriotten, dit zijn mannen en vrouwen die zich, door gebed en studie, voorbereiden om op sociaal en politiek gebied te werken;
  • Het Instituut Marialys, dat zich toewijdt aan de jeugd en de priesters groepeert die trouw zijn aan de Kerk van Christus.

De geest die deze werken bezielt ligt in het verlengde van het mariale katholicisme van Johannes Paulus II, maar vindt zijn ware oorsprong in het leven en het geschreven werk van Marie-Paule.

Wie is Marie-Paule?

Marie-Paule werd geboren in Lac-Etchemin, Quebec, op 14 september 1921. Het was op 12-jarige leeftijd dat het leven van dit jonge meisje, dat in alle opzichten op de anderen leek, een bijzondere richting nam. Aandachtig voor de stemmen uit de hemel die in haar werden gehoord, gaf ze zichzelf aan God door zichzelf op te offeren als slachtoffer voor het heil van de zielen.

Bewogen door een onuitsprekelijke liefde, extreem lijden verdragend, bracht ze haar hele leven door in trouw aan dit initiële offer. Op deze manier beklom ze alle treden van het spirituele leven totdat ze in staat was om, in de totaliteit van haar wezen, de zuiverste goddelijke staat te bereiken.

In gehoorzaamheid aan haar geestelijk leidsman en onder de titel Leven uit Liefde schreef ze het verhaal van haar leven, dat later werd verrijkt met verschillende toevoegingen. Het is een onvergelijkbare “som”: een Evangelie voor het dagelijks leven, speciaal bestemd voor onze tijd, maar ook de verzameling aan hemelse aanwijzingen waarvan Marie-Paule beneficieerde. Onder hun ogenschijnlijke eenvoud onthullen deze aanwijzingen een immens en zeer actueel Mysterie: dat van de Mede-Verlossing, de tweede fase van de Totale Verlossing door Jezus Christus.

Het nieuwe geloof

La Quinternité divine

Het geloof van de leden van de Gemeenschap van de Vrouwe van alle Volkeren wordt gekenmerkt door het evenwicht en de complementariteit van mannelijk en vrouwelijk, van wat op aarde geleefd wordt tot wat in de Hemel en in de Godheid is.

De Godheid is daarom verdeeld in God Zelf en de Onbevlekte, de goddelijke Bruid van God. Dit goddelijk Scheppend Paar staat aan de oorsprong van de hele Schepping. Dan, na de opstijging van Man en Vrouw, Adam en Eva, naar het Aards Paradijs, was er de Fout en de Val, gezamenlijk hersteld door Jezus Christus Verlosser tweeduizend jaar geleden en door Marie-Paule Mede-Verlosseres in onze tijd.

Uit de vereniging van deze vier Personen – Vader en Zoon, Moeder en Dochter – vloeit de goddelijke Geest voort, met wie zij de goddelijke Vijfeenheid vormen. Deze Vijfeenheid omvat dus ook Maria de Goddelijke en Marie-Paule, en volgt de Drieëenheid van het christendom op voor de tijd van het Koninkrijk.

Dit is werkelijk een nieuwe godsdienst die een nieuw tijdperk voor de hele mensheid inluidt.

De Kerk van Johannes en het gewijde Koningschap

De geleidelijke ontplooiing van het gedachtegoed van het Werk van de Vrouwe kon niet eindeloos doorgaan binnen de katholieke Kerk waaruit het voortkwam. De scheiding werd voltooid in 2007 toen Rome alle “leden van het Leger van Maria”, waaruit het Werk van de Vrouwe bestond, excommuniceerde.

Het Werk van de Vrouwe verwerpt het rijke verleden van de Kerk niet, maar werpt er nieuw licht op als gevolg van de nieuwe goddelijke interventie in de geschiedenis van de mensheid in de persoon van Marie-Paule.

Sindsdien zijn er twee nieuwe instellingen ontstaan die door de Hemel zijn aangewezen: de Kerk van Johannes, die de Kerk van Petrus vernieuwt met het oog op het Koninkrijk, en vervolgens, in 2010, het Kerkkoningschap, of gewijde Koningschap, dat de zielen moet leiden naar de volle bloei van het Koninkrijk dat de Vrouwe voor alle volkeren aankondigt en verdient.

Iedereen is welkom

De Gemeenschap van de Vrouwe staat open voor iedereen en bestaat uit personen die Marie-Paule erkennen als “hun Vrouwe” en de Vrouwe van alle Volkeren. Als zodanig worden de leden van de Gemeenschap opgeroepen om, in de woorden van Marie-Paule zelf, een “religieuze ziel” te ontwikkelen, om te zien “naar het welzijn van ieder en allen” met als doel het garanderen van “een harmonieuze, rationele en menselijke ontwikkeling, ondersteund door een spiritualiteit die is gecentreerd op de tien geboden van God en het Evangelie” en op de leringen van de Vrouwe in Leven uit Liefde.

De Gemeenschap van de Vrouwe is een werk met een tijdelijke en spirituele roeping, “dat alle levensstaten, alle religies” en “alle klassen van de samenleving” omvat. Zij wordt geleid door drie principes: respect voor de rechten en plichten van ieder mens, bescherming van zijn vrijheid om te zijn en te handelen en van zijn reputatie, en de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn daden en de gevolgen daarvan.

Het uiteindelijke doel van de Gemeenschap van de Vrouwe is om het leven op aarde een nieuwe vorm te geven op een manier die overeenstemt met Gods Wil, van het niveau van het individu tot dat van de staat, met respect voor ware Gerechtigheid, die leidt tot ware Vrede en ware Vreugde. Dit is de weg die leidt naar het Koninkrijk van God op aarde, waartoe sinds tweeduizend jaar wordt voor gebeden in het Onze Vader.