Het was een hemelse dag!

Sinds haar opening op 25 maart 2000, heeft het eucharistisch en mariaal Centrum Spiri-Maria de dagen van gebed en boetedoening vermenigvuldigd.

Deze bijeenkomsten waarin er zowel buiten – tijdens processies – als binnen in de kapel wordt gebeden, scheppen eenheid in een contemplatieve activiteit die de zielen verheft. De liefde verwarmt de harten, kneedt hen in het liturgische en sacramentele leven, zozeer dat een bemoedigende uitdrukking zonder ophouden weerklinkt op het einde van deze ontmoetingen waarin God en Maria de eerste gediend waren: “Het was een hemelse dag!”