Wettelijke vermeldingen

Eigendom

De site www.radioamour.com is eigendom van:

Radio Amour inc.
626, route du Sanctuaire
Lac-Etchemin QC G0R 1S0
Canada

Radio Amour inc. beheert deze site vanuit zijn kantoor gelegen te Lac-Etchemin. Degenen die er voor kiezen gebruik te maken van de site, doen dit op eigen initiatief en het is hun eigen verantwoordelijkheid om de wetten die lokaal van toepassing zijn te respecteren. Elke klacht betreffende de site en de elementen die het bevat, of betreffende het gebruik er van, is onderhevig aan de wetten die van kracht zijn op het grondgebied van de provincie Québec.

Auteursrechten

Alle beschikbare informatie op deze site is het exclusieve eigendom van Radio Amour inc. Dat betreft de namen, teksten, logo’s, photo’s en alle graphische of tekstuele elementen. Elk gebruik in een publiek en/of gedeeltelijk of volledig commercieel kader, is niet mogelijk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Concept en ontwikkeling:

Deze internetsite werd verwezenlijkt door Radio Amour inc., met behulp van het programma WordPress.