Wat is Radio Liefde?

Online sinds 1 januari 2003, is Radio Liefde het officieel orgaan voor het uitzenden van de ceremonies die plaatshebben in het eucharistisch en mariaal Centrum Spiri-Maria, te Lac-Etchemin, in de provincie Québec, Canada. Ze biedt aan al de geïntresseerden de mogelijkheid aan om op aangename manier toegang te vinden tot de informatie relatief aan de verschillende religieuse activiteiten die er plaatshebben, en tegelijk bieden ze ook de mogelijkheid om spiritueel te herbronnen. De spiritualiteit van Radio Liefde behoort tot het kader van de Gemeenschap van de Vrouwe van alle Volkeren.

Spiri-Maria

Spiri-Maria is een eucharistisch en mariaal Centrum dat haar deuren heeft geopend op 25 maart 2000, op het feest van de Aankondiging. Het Centrum Spiri-Maria is tegelijk een plek van altijddurende aanbidding van het Allerheiligste Sacrament en een retraitehuis waar iedereen welkom is die wenst zich geestelijk te herbronnen in een atmosfeer van gebed en ingetogenheid, bijgestaan door de priesters Zonen van Maria die steeds beschikbaar zijn voor de geestelijke begeleiding.

De Gemeenschap van de Vrouwe van alle Volkeren

De Gemeenschap van de Vrouwe van alle Volkeren is de groepering van de vijf Werken die door Marie-Paule of Moeder Paul-Marie (haar religieuze naam) werden opgericht:

  • het Leger van Maria (met als doel de innerlijke hervorming);
  • de Familie van de Zonen en Dochters van Maria (voor het herstel van het gezin);
  • de Communauteit van de Zonen en Dochters van Maria (religieus en priesterlijk herstel);
  • de Oblaat Patriotten (voor een politieke regering in overeenkomst met de sociale doctrine van de Kerk);
  • het Instituut Marialys (voor de jeugd en het samenbrengen van de priesters die trouw zijn aan de Kerk van Christus).

“De Gemeenschap van de Vrouwe van alle Volkeren is een leken- en communautaire beweging die alle levensstaten en alle godsdiensten omvat en aanwezig is in alle lagen van de maatschappij, van het urbanisme tot het patriottisme, enz., en hiervoor de nodige administratieve, economische en sociale maatregelen treft, met respect voor de rechten en de plichten van ieder persoon, waarbij ze ieders autonomie en reputatie verdedigt, en tegelijk ook ieder verantwoordelijk houdt voor zijn daden en bijhorende gevolgen.”

“De Gemeenschap van de Vrouwe van alle Volkeren zal dus alle groepen van de samenleving omvatten: de christelijke leken en een minderheid aan priesters en religieuzen, die trouw zijn gebleven aan hun roeping. Het zullen toegewijde leken zijn, met een religieuze ziel, die het welzijn van ieder zullen nastreven, in een geheel van maatregelen die een harmonieuze, rationele en menselijke ontwikkeling mogelijk maken, ondersteund door een spiritualiteit die op de Tien Geboden en het Evangelie is gericht.”

–Moeder Paul-Marie