Zingen, dat is tweemaal bidden!

“Hoe meer wij van God en van de Kerk van Christus houden, hoe meer wij van de mooie liturgie en van de gewijde liederen houden. De liturgie heeft een ziel die ons beroert, die weerklinkt tot in het diepst van ons hart. Diep doordrongen van dit gevoel van respect en aanbidding, voert het koor deze liederen uit die een goddelijke zalving dragen die de toehoorders verheft en hen voorbereidt op de dialoog met God waarvan ze het mysterie gewaarworden dat hun aantrekt en aangrijpt. Het Woord van God lijkt in ons te leven en ons te verlevendigen. Paus Pius X zei: “Ik wil dat mijn volk bidt over de schoonheid.” Inderdaad, alles draagt bij tot de verheerlijking van God en tot de heiliging van de zielen.” 

–Moeder Paul-Marie

Ziehier de opnames van enkele gewijde concerten, uitgevoerd door het Koor van de Onbevlekte:

Kerstmis (2002)

De Rozenkrans (2003)


Kerstmis (2003)