Terugkeer
naar de bron

Catechisme
door Pater Philippe Roy

Père Philippe Roy

Om beter het mooie katholieke geloof en het onderricht van de Kerk te doen kennen en begrijpen, wordt er elke week catechisme gegeven aan de Ridders van Maria.

Hier vindt u enkele opnames van de catechismuslessen die door wijlen P. Philippe Roy werden gegeven in het Centrum van de Onbevlekte, tussen 1976 en 1988.