De zondagsmissen

Live vanuit Spiri-Maria, Frankrijk en de Verenigde staten

De zondagmissen in de Kerk van Johannes draaien rond een thema dat gevoed wordt met teksten die voortkomen uit de geschriften van Marie-Paule, uit de evangelies en uit verschillende religieuze tradities. De deelname aan de Eucharistie blijft het fundamentele centrum van het leven van de leden van het Werk. Het heilig Uur dat de ochtendmis volgt, en het heilig Uur dat de vespers volgt in de avond, zijn beiden beschikbaar in de sectie « Heilige Uren » van de website.


Sunday Mass - USA

Sunday Mass - USA

19 . 05 . 2024

The Feast of Pentecost

Messe dominicale - Spiri-Maria<br>

Messe dominicale - Spiri-Maria

19 . 05 . 2024

Fête de la Pentecôte

Messe dominicale - France

Messe dominicale - France

19 . 05 . 2024

Fête de la Pentecôte

Messe dominicale - Spiri-Maria<br>(samedi soir)

Messe dominicale - Spiri-Maria
(samedi soir)

18 . 05 . 2024

Fête de la Pentecôte

Zondagsmis - Spiri-Maria

Zondagsmis - Spiri-Maria

18 . 05 . 2024

Pinksteren

Sunday Mass

Sunday Mass

12 . 05 . 2024

The Three Worlds and God’s Heaven

Messe dominicale - Spiri-Maria<br>

Messe dominicale - Spiri-Maria

12 . 05 . 2024

Les trois mondes et le Ciel de Dieu

Temps  pascal - France

Temps pascal - France

12 . 05 . 2024

Les Trois Mondes et le Ciel de Dieu

Messe dominicale - Spiri-Maria<br>(samedi soir)

Messe dominicale - Spiri-Maria
(samedi soir)

11 . 05 . 2024

Les trois Mondes et le Ciel de Dieu

1 2 3 5