Vorming voor volwassenen

Religieuze en spirituele vorming

U vindt in deze sectie de catechismuslessen over de tien geboden van Pater Philippe Roy (heiligverklaard onder de naam “heilige Philippe-Marie”), alsook lezingen en conferenties die gegeven worden door getuigen van het Werk van de Vrouwe van alle volkeren, die bestemd zijn voor de religieuze en spirituele vorming van volwassenen, jongeren en minder jongeren, die openstaan voor de nieuwe Wegen.


Catéchisme du Père Philippe

Catéchisme du Père Philippe

11 . 05 . 2024

Les sixième et neuvième commandements (1)

Catéchisme du Père Philippe

Catéchisme du Père Philippe

08 . 04 . 2024

Le cinquième commandement

Les Voies Nouvelles - Entrevues

Les Voies Nouvelles - Entrevues

05 . 04 . 2024

Père Serge Lépine

Catéchisme du Père Philippe

Catéchisme du Père Philippe

11 . 03 . 2024

Le quatrième commandement

Les Voies Nouvelles - Entrevues

Les Voies Nouvelles - Entrevues

05 . 03 . 2024

Soeur Marie-Suzanne

Catéchisme du Père Philippe

Catéchisme du Père Philippe

12 . 02 . 2024

Le troisième commandement

Les Voies Nouvelles - Entrevues

Les Voies Nouvelles - Entrevues

02 . 02 . 2024

Père Yvan Laprise

Catéchisme du Père Philippe

Catéchisme du Père Philippe

08 . 01 . 2024

Le premier commandement (fin) et le deuxième commandement

Les Voies Nouvelles - Entrevues

Les Voies Nouvelles - Entrevues

02 . 01 . 2024

Charlotte Bélanger